Wat we doen

Adviseren, Begeleiden en Ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de afdeling Buitendienst van de gemeente Altena. Als Teammanager Buitendienst:


Integraal verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van de buitendienst.
Richting en structuur geven aan de verschillende werkprocessen van de buitendienst en ervoor zorgen dat iedereen vanuit de eigen rol een effectieve bijdrage kan leveren aan het totaal.
Vorm en inhoud geven aan de verdere doorontwikkeling van de Buitendienst.
•Het aanspreekpunt zijn voor andere afdelingen, politiek, bewoners/organisaties en externe partners voor de taken van het team.
Lid van het managementteam van de organisatie.


Pro5 wordt ingezet als mediator om te bemiddelen tussen partijen die om uiteenlopende redenen een conflict of onenigheid hebben.


Pro5 is adviseur voor een aantal gemeenten en bedrijven op het gebied van bedrijfsorganisatorische vraagstukken.