Missie l Visie l Strategie

De missie van pro5 is simpel: Samen werken en samenwerken aan het realiseren van een buitenruimte die schoon, heel en veilig is, vanuit een innerlijke passie en gedrevenheiden met een grote maatschappelijke betrokkenheid.


Pro5 heeft een heldere visie. Iets eenvoudig maken is vaak niet eenvoudig. Zeker op het gebied van organisatieveranderingen en -ontwikkelingen zijn er vaak veel weerstanden te overwinnen. Focussen op aanwezige kwaliteiten en deze verder ontwikkelen in plaats van investeren in onbereikbare doelen met alle gevolgen van dien. Het accent ligt op de waarderende benadering, waarbij de rol van het individu in relatie tot het collectief erg belangrijk is. Optimaal benutten van aanwezige talenten en natuurlijke aanleg. Optimaal resultaat met de aanwezige mensen en middelen. Dit zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen en met een gezonde realiteitszin.


Pro5 is open, helder, flexibel en servicegericht. Duidelijke afspraken waarborgen een perfecte aansluiting tussen uw wensen en onze gezamenlijke oplossingen. Pro5 onderscheidt zich onder andere door een afwijkende aanpak en manier van werken. Rode draad is commitment. Direct aan het begin wordt van alle betrokkenen verwacht dat zij zich committeren aan het project. Hierdoor wordt het project van ons allemaal en niet iets van de leiding alleen. We maken gezamenlijk de afspraak te werken aan succes. Successen èn mislukkingen worden gedeeld. Deze strategie verhoogt de sociale controle, heeft een positieve invloed op de onderlinge verhoudingen en vergroot de kans op succes.