Home

Pro5 is een onderneming, gestart in 2006, die o.a. de overheid helpt bij het realiseren van haar ambities in de openbare ruimte; Schoon, Heel en Veilig. Pro5 is actief op het gebied van interim-management, advies, begeleiding, bemiddeling en ondersteuning. Het accent hierbij ligt primair op de terreinen van Afval & Reiniging, Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving, alle in het publieke domein. Daarnaast verricht Pro5 ook diverse werkzaamheden voor bedrijven, instellingen en particulieren op organisatorisch en administratief gebied. Het verschil tussen goed, beter en best zit in uw medewerkers. De kunst is talent te ontdekken en duurzaam te ontwikkelen. Motiveren, stimuleren en enthousiasmeren zijn hierbij sleutelwoorden. Door te focussen op (latent) aanwezige kwaliteiten in plaats van op onbereikbare doelen, bent u beter voorbereid op veranderingen en kunt u hier sneller en flexibeler op inspelen. Cultuur, houding en gedrag, normen en waarden, mindset, loyaliteit en integriteit zijn beïnvloedbaar. Pro5, interim-professional op het gebied van tactisch en operationeel management, kan u hierbij helpen en helpt tegelijkertijd uw medewerkers, zodat zij hun werkzaamheden efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.


Samenwerken en samen werken aan het realiseren van een buitenruimte die schoon, heel en veilig is, vanuit een innerlijke passie en gedrevenheid en met een grote maatschappelijke betrokkenheid: Dàt maakt het verschil.


Pro5 heeft regelmatig tijd en ruimte voor nieuwe opdrachten. Heeft u nu of binnenkort behoefte aan tijdelijke ondersteuning en denkt u dat onze ambities matchen, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen om een afspraak te maken.

Klik hier om een e-mail te verzenden.